Általános Szerződési Feltételek

 

 

 

[PPG TRILAK PIACTÉR] ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Verzió: [0.2]

Hatályos: [2024. április 29-től]

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”, vagy „ÁSZF”) a PPG TRILAK Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „PPG Trilak” vagy „Szolgáltató”) által üzemeltetett, https://trilakfestekstudio.hu/ weboldalon („Weboldal”) elérhető webshop (a továbbiakban: „Szolgáltatás” vagy „Piactér”) 18. életévét betöltött igénybe vevője (a továbbiakban: „Ön”, „Felhasználó” vagy „Vásárló”) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 

A PIACTÉR

A Weboldalon elérhető Piactér egy olyan online áruház, amelyet a PPG Trilak üzemeltet, és amelyen egyfelől a PPG saját márkaboltjai (a továbbiakban: „PPG Trilak Márkaboltok”), másfelől a PPG Trilakkal szerződéses kapcsolatban álló festékstúdiók (a továbbiakban: „Stúdiók”) értékesítenek termékeket.

A Stúdiók a PPG Trilak-tól különböző tulajdonosi körrel rendelkeznek, azok nem minősülnek a PPG Trilak kapcsolt vállalkozásainak, azok tevékenységére a PPG Trilak-nak a közöttük fennálló szerződés rendelkezésein túl befolyása nincs.

A Piactéren elérhető Termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a fentiekre tekintettel Ön és az alábbiak között jön létre:

 1.  ha Ön a PPG Trilak Márkabolttól vásárol, akkor a PPG Trilak-kal jön létre a szerződés (ennek megfelelően PPG Trilak Márkabolt alatt a PPG Trilak-ot kell érteni); vagy
   
 2.  ha Ön Stúdiótól vásárol, akkor az adott Stúdióval jön létre a szerződés.

Utóbbi esetben, azaz, ha Ön Stúdiótól vásárol, akkor a vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogok az Stúdióknál közvetlenül érvényesíthetők. A PPG Trilak nem közvetít és nem avatkozik bele az Ön és a Stúdió közötti fogyasztói vitába, jogvitákba, tranzakciókba. A Stúdiók adatai, vásárlásra vonatkozó egyedi feltételei, valamint további információk az adott Stúdió Profilon olvashatók.

 

AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

A PPG Trilak adatai és elérhetőségei:
Teljes név: PPG TRILAK Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: PPG TRILAK Kft.
Székhely és levelezési cím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-060987
Adószám: 10219326-2-44
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Web: www.ppgtrilak.hu
Telefonszám: +36/30-241-4951
Email cím: info@trilakfestekstudio.hu

A Piactér tárhely-szolgáltatójának adatai és elérhetőségei:
Teljes név: Virgo Systems Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Virgo Systems Kft.
Székhely és levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 17. I. em. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-391374
Adószám: 12497278-2-41
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Web: https://virgo.hu/
Telefonszám: +36 1 266 3519
Email cím: info@virgo.hu
 

MEGRENDELÉS MENETE, SZERZŐDÉSKÖTÉS

A Piactéren való vásárlás ideiglenes regisztrációval vagy felhasználói fiók regisztrációjával történhet.

 1. Megrendelés ideiglenes regisztrációval
  A Piactéren való böngészést követően van lehetőség vásárlásra ideiglenes regisztrációval. Az ideiglenes regisztrációhoz e-mail cím, vezetéknév és keresztnév megadása és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadása szükséges. Ebben az esetben Ön dönthet arról, hogy a vásárlás végén létrehoz-e saját felhasználói fiókot vagy anélkül fejezi be a vásárlást. Utóbbi esetben a korábbi és az aktuális megrendelésekre vonatkozó információk nem lesznek elérhetőek az Ön számára.
   
 2. Megrendelés regisztrációval - felhasználói fiók létrehozása
  Ön létrehozhat saját fiókot, amely esetben a korábbi és az aktuális megrendelésekre vonatkozó információk elérhetőek lesznek az Ön számára. A saját fiók létrehozásához legalább e-mail cím, vezetéknév és keresztnév, jelszó, kiválasztott üzlet, vásárlói csoport megadása és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadása szükséges.
   
 3. Megrendelés leadása
  Ön a Piactéren elektronikus úton rendelhet termékeket PPG Trilak Márkaboltokból, illetve Stúdiókból. Amennyiben a böngészőjében engedélyezi a PPG Trilak számára az Ön földrajzi helyzetének meghatározását, akkor ennek alapján az Önhöz legközelebb eső PPG Trilak Márkabolt, illetve Stúdió által értékesített termékeket jelenítjük meg az Ön számára. Amennyiben a földrajzi helyzetének meghatározását nem engedélyezi a böngészőjében, akkor egy listából választhatja ki azt a PPG Trilak Márkaboltot, illetve Stúdiót, amelytől termékeket szeretne rendelni.

  A termékek megvásárlásának első lépése, hogy a kiválasztott termékeket a kosarába helyezi. A kosárba helyezés még nem minősül megrendelésnek. A termékek kosárba helyezését követően a kosár ikonra kattintva tudja ellenőrizni a kosara tartalmát. A megrendelését a „Rendelés feladása” gombra kattintva tudja véglegesíteni. Ezt követően meg kell adnia a rendeléshez szükséges további adatokat, így például a számlakiállításhoz szükséges adatokat és elérhetőségeket (pl. telefonszám). A megrendelés-összesítő oldalon tudja még egyszer ellenőrizni a termékeket és a korábban megadott adatokat, valamint a „Rendelés feladása” gombra kattintva tudja a megrendelését elküldeni, amellyel tudomásul veszi, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

  A megrendelés elküldése az alábbiakat jelenti az Ön részéről:

  a) betöltötte 18. életévét és az Ön általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok avalóságnak megfelelnek;

  b) megerősíti, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a PPG Trilak, illetve az adottStúdió szerződés létrehozatala, valamint teljesítése jogalapon, a termékek értékesítése céljából kezeli, ideértve azt is, hogy a PPG Trilak Márkabolt vagy a Stúdió felvegye Önnel a kapcsolatot az Ön által megadott elérhetőségek bármelyikén;

  c) kötelezettséget vállal arra, hogy a termékek ellenértékét a PPG Trilak Márkabolt,illetve a Stúdió részére kiegyenlíti.
   
 4. A megrendelés elfogadása – a termékek értékesítésre vonatkozó szerződés létrejötte:
  A megrendelés elküldéséről Ön a PPG Trilak automatikusan küld Önnek egy tájékoztató jellegű visszaigazoló elektronikus levelet (e-mailt). Ez a levél csak a megrendelést elküldésének visszaigazolását jelenti, azonban nem jelenti a megrendelés PPG Trilak Márkabolt, illetve Stúdió általi elfogadását.

  A megrendelését a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió feldolgozza, ennek eredményről pedig visszaigazolást küld Önnek. Ez lehet a megrendelés teljes mértékben történő elfogadása, vagy csak bizonyos termékek vonatkozásában történő elfogadása vagy visszautasítása. A megrendelés PPG Trilak Márkabolt, illetve Stúdió által történő elfogadásával jön létre Ön és az adott PPG Trilak Márkabolt, illetve Stúdió között a termékek értékesítésére vonatkozó szerződés (jogviszony). Amennyiben ez visszaigazoló üzenet a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Önhöz nem érkezik meg, Ön mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

  A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a PPG Trilak Márkabolthoz, illetve Stúdióhoz, továbbá Önhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
  Ön a megrendelés PPG Trilak Márkabolt, illetve Stúdió általi elfogadásáról szóló visszaigazolás megérkezése előtt visszavonhatja a megrendelését.

  A PPG Trilak Márkaboltok, illetve Stúdiók elsősorban kiskereskedelmi értékesítést végeznek, ezért előfordulhat, hogy a megrendelés számukra történő megérkezésekor a megrendelt termékek (vagy értelemszerűen csak egyes termékek) már nincsenek készleten vagy azokból csak kevesebb van készleten, mint amennyi a megrendelésben szerepel. A PPG Trilak Márkaboltok, illetve Stúdiók ezért fenntartják a jogot, hogy a megrendelésben szereplő termékek mennyiségéből a készlettől függően kevesebbet igazoljanak vissza, vagy ha termékek nincsenek készleten, akkor az ilyen termékek vonatkozásban a megrendelést visszautasítsák.
   
 5. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó tájékoztatás
  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 5. § (2) bekezdése alapján tájékoztatjuk az alábbiakról:

  a) megrendelés során létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, sem a PPG Trilak, sem a PPG Trilak Márkaboltok, illetve a Stúdiók nem iktatják a szerződést, ugyanakkor a megrendelések az irányadó öt (5) éves elévülési időn belül visszakereshetőek a Piactéren;

  b) a szerződéskötés magyar nyelven lehetséges;

  c) a PPG Trilak nem vetette alá magát a magatartási kódexnek a Piactér szolgáltatásával összefüggő tevékenysége vonatkozásban.

 

TERMÉKEK ÁTVÉTELE

A megrendelt termékeket Ön abban a PPG Trilak Márkaboltban, illetve Stúdióban tudja személyesen átvenni, amelynél a rendelést leadta, és amennyiben nem a Weboldalról elérhető, az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay felületen kíván fizetni, itt is tudja ezek ellenértékét teljesíteni. A termékek feletti tulajdonjog a termékek maradéktalan kifizetését követő átvételkor száll át Önre. A megrendelést követően nincs mód arra, hogy megváltoztassa a termékek átvételénke helyét vagy hogy kérje a termékek a PPG Trilak Márkabolt, illetve Stúdiók közötti átszállítását.

 

ÁRAZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ INFORMÁCIÓK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. Ár meghatározása
  A termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat, valamint amennyiben alkalmazandó, a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat.

  A Piactér működéséből adódóan a PPG Trilak Márkaboltok által kínált termékeke árat a PPG Trilak, míg a Stúdiók által kínált termékek árait a Stúdiók határozzák meg. Ebből kifolyóan elfordulhat, hogy bizonyos termékek különböző árakon érhetőek el az egyes PPG Trilak Márkaboltok, illetve Stúdiók kínálatában.
   
 2. Fizetési feltételek
  A megrendelés ellenértékének kifizetésére abban a PPG Trilak Márkaboltban, illetve Stúdióban van lehetősége, amelynél a rendelést leadta vagy választása szerint a Weboldalról elérhető, az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay felületén keresztül.
   
 3. Számla kiállítása
  A termékértékesítésről szóló számlát az adott PPG Trilak Márkabolt, illetve Stúdió állítja ki az Ön részére a termékek személyes átvételekor. Az Ön felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, Önre, illetve a termékeket megvásárló személyre (pl. cég) vonatkozó adatot a valóságnak megfelelően és helyesen adjon meg. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás adatok megadása esetén a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió nem köteles új számla kiállítására.

 

ELÁLLÁSI JOG

Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, akkor a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) foglaltak alapján 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő a termékek átvételétől számított 14 nap elteltével jár le. Több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek átvételére különböző időpontban történi, akkor a határidő az utoljára átvett termék átvételénke napjától számítandó. Ugyanez érvényes a több tételből vagy darabból álló termékek esetén, ha ezek átvételére különböző időpontban kerül sor.

Ha Ön fogyasztóként elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió által meghatározott elérhetőségek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintákat is: [LINK AZ ONLINE ELÁLLÁSI FORMANYOMTATVÁNYHOZ] alatt elérhető online formanyomtatvány kitöltésével vagy innen [LINKET BESZÚRNI ELÁLLÁSI FORMANYOMTATVÁNY PDF VERZIÓJÁHOZ] letölthető formanyomtatvány letöltésével, kitöltésével és a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió részére történő emailen, postai úton vagy személyesen történő visszaküldésével. Ha nem ezeket a formanyomtatványokat használja, akkor a nyilatkozatából egyértelműen ki kell tűnnie az elállási szándékának. Ha Ön az előbb említett online kitölthető formanyomtatványt használja, akkor annak kézhezvételét a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió az Ön számára visszaigazolja. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll az Ön és a PPG Trilak Márkabolt, illetve Stúdió között létrejött, a termékek megvásárlására vonatkozó szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a PPG Trilak Márkabolt, illetve Stúdió visszatéríti az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön a PPG Trilak Márkabolt, illetve Stúdió által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.). Ön köteles a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió számára a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió által meghatározott címre az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. A vételár visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Ha a terméket nem Ön viszi vissza, hanem azt visszaküldi, akkor a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió a vételér visszatérítését mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az elállás jogát csak olyan termékek vonatkozásban gyakorolhatja, amelyeket még nem használt, vagy – festékek, hígítószerek, színezőpaszták és hasonló termékek esetében –, amelyeket még nem bontott fel. Egyébként Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az elállási jog alól kivétel képeznek bizonyos termékek, amelyek esetében, azok jellegére, természetesre tekintettel nem illeti meg Önt az elállás joga. Az ilyen termékek felsorolását a (a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése tartalmazza, amelyek közül kiemeljük az alábbiakat (zárójelben jelezzük, hogy a Kormányrendelet előbb említett bekezdésének mely alpontjáról van szó):

 1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés c) alpont);
   
 2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés d) alpont);
   
 3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés e) alpont);
   
 4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel (Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés f) alpont);

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fenti 1. alpontban említett kivétel alapján az Ön kérésére kikevert festékre nem vonatkozik az elállás joga!

 

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

A kellékszavatosságra, a jótállásra és a termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a Kormányrendelet 9. § (3) bekezdése alapján, annak 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

 1. Kellékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Ön a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió hibás teljesítése esetén a PPG Trilak Márkabolttal, illetve a Stúdióval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön a PPG Trilak Márkabolttal, illetve a Stúdióval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
   
 2. Termékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy (c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
   
 3. Jótállás

  Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – a rendelet mellékletében felsorolt új, tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában – a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió jótállásra köteles.

  Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel kezdődik, tehát a terméknek az Ön részére történő átadásának napjával. A jótállás időtartama: (a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, (c) 250 000 forint eladási ár felett három év. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

  Ha Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Stúdió köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

  A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

  A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

  Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
  A Stúdió a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a fent meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Mindent megteszünk, hogy Ön a legteljesebb mértékben meg legyen elégedve a Piactérrel, ezért bármilyen észrevételt szívesen fogadunk a PPG Trilak fenti 2.) pontban jelzett elérhetőségein. Ha emailt vagy postai úton levelet küld részünkre, kérjük, írja be a tárgy mezőbe, illetve írja rá a borítékra: PPG Trilak Piactér.

 

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 1. Panaszkezelés a Piactér működésével kapcsolatban

  A Piactér működésével kapcsolatos panaszát szintén a fenti 2.) pontban jelzett elérhetőségein jelezheti a PPG Trilak számára. Ha e-mailt vagy postai úton levelet küld, kérjük, írja be a tárgy mezőbe, illetve jelezze a borítékba helyezett levél elején: „PPG Trilak Piactér működésével kapcsolatos panasz”. Amennyiben történtek korábbi egyeztetések, akkor kérjük utaljon ezekere.

  Ha egyetértünk panaszával azt haladéktalanul orvosoljuk, és a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül érdemi választ küldünk Önnek. Ha nem értünk egyet panaszával, vagy ha nem lehet azt azonnal kivizsgálni, akkor a panaszt és az azzal kapcsolatos álláspontunkat rögzítjük egy jegyzőkönyvben, és legkésőbb az érdemi válasszal együtt megküldjük Önnek. Ha nem értünk egyet panaszával, akkor azt az érdemi válaszunkban meg fogjuk indokolni.

  A panasz elutasítása esetén a PPG Trilak Önt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a PPG Trilak a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.
   
 2. Panaszkezelés konkrét termékkel kapcsolatban

  A megvásárolt termékekkel kapcsolatos panaszát szintén azon PPG Trilak Márkabolt, illetve Stúdió számára tudja jelezni, amelyiktől a termékeket megvásárolta. Ha e-mailt vagy postai úton levelet küld a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió számára, kérjük, írja be a tárgy mezőbe, illetve jelezze a borítékba helyezett levél elején: „PPG Trilak Piactéren vásárolt termékkel kapcsolatos panasz”. Amennyiben történtek korábbi egyeztetések, akkor kérjük utaljon ezekere.

  Ha PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió egyetért a panaszával, akkor azt haladéktalanul orvosolja, és a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül érdemi választ küld Önnek. Ha nem ért egyet panaszával, vagy ha nem lehet azt azonnal kivizsgálni, akkor a panaszt és az azzal kapcsolatos álláspontját rögzíti egy jegyzőkönyvben, és legkésőbb az érdemi válasszal együtt megküldi Önnek. Ha nem ért egyet panaszával, akkor azt az érdemi válaszában fogja megindokolni.

  A panasz elutasítása esetén a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió Önt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását. 
   
 3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben a PPG Trilak vagy az adott terméket értékesítő PPG Trilak Márkabolt, illetve Stúdió és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára.

  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

  Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Ön eljárást kezdeményezhet az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A PPG Trilak Mintaboltja szerint illetékes Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei a következők:

A Stúdiók saját székhelyük szerint további békéltető testületek lehetnek illetékesek, a békéltető testületek székhelye, telefonszáma, internetes elérhetősége és levelezési címe itt, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. sz. mellékletében olvasható.

Bírósági eljárás. Ön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Online vitarendezési platform. A fogyasztói jogviták rendezése érdekében Önnek lehetősége van panaszt benyújtani az európai online vitarendezési platformon, amely itt érhető el.

 

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A PPG Trilak nem felel az egyes Stúdiók magatartásából eredő, Önt esetleg kérő károkért. Ilyen igényeket Ön kizárólag az adott Stúdióval szemben érvényesíthet.

A PPG Trilak Márkabolt, illetve Stúdió nem vonható felelősségre az Önt vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. A PPG Trilak Márkabolt, illetve Stúdió nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered.

A Piactéren található termékek adatlapja tartalmazza a termék lényeges tulajdonságait.

 

SZERZŐI JOG ÉS VÉDJEGYEK

A Piactér, illetve az azon elérhető szerzői alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak (ideértve különösen grafikai ábrákat, fényképeket), amelyek felett a PPG Trilak minden őt megillető jogot fenntart. Ön nem jogosult az ezen alkotások PPG Trilak előzetes engedélye nélkül történő felhasználására, így különösen a szerzői jogi alkotások – a Piactér használatához feltétlenül szükséges mértéket meghaladó – másolására, átdolgozására, fordítására, terjesztésére, harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak.

A PPG, a PPG Trilak, illetve további márkanevek a PPG Trilak, illetve a PPG cégcsoportba tartozó további vállalkozások jogosultságába tartoznak. Egyéb márkanevek más vállalkozások jogosultságába tartozhatnak. Ön nem jogosult ezen védjegyek felhasználására.

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Piactér működése során kezelt személyes adatok kategóriát, céljait, egyéb ismérveit, valamint az Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatban megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket a PPG Trilak Piactér Adatvédelmi Tájékoztatója [LINK] tartalmazza.

A Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a PPG Trilak Márkabolt, illetve a Stúdió közös adatkezelők által a https://trilakfestekstudio.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. A közös adatkezelők által továbbított adatok köre a PPG Trilak Piactér Adatvédelmi Tájékoztatójában olvasható, amelyek a Vásárló neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

 

TECHNIKAI FELTÉTELEK

A Piacteret működtető működő információs rendszer biztonsági foka a kockázatoknak megfelelően került beállításra. Ugyanakkor javasoljuk, hogy Ön is tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: adatait (különösen emailcímét és jelszavát) másnak nem adja meg, jelszavát körültekintően válassza meg, használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Piactér használata feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek és kockázatok elfogadását.

 

ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

Az ÁSZF időbeli hatálya a közzétételét követően létrejött adás-vételi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával, vagy visszavonással veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő adás-vételi szerződések vonatkozásában. A PPG Trilak fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására vagy visszavonására. Új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződéseket főszabály szerint nem érinti, tartalmukat nem módosítja. Amennyiben az új ÁSZF a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adásvételi szerződésekre mégis valamilyen módon hatással van, Ön a szerződéstől elállhat.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak. Jelen ÁSZF valamely pontjának érvénytelenségé nem eredményezi a többi pont vagy az egész ÁSZF érvénytelenségét.

 

Az ÁSZF jelen verziója [2024. április 29-től] hatályos.

 

MELLÉKLET(EK)

1. sz. melléklet: Elállási nyilatkozatminta

 

 

ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

Figyelem! A jelen elállási nyilatkozatmintát csak a termékek adásvételére vonatkozó szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és küldje vissza! A fogyasztókat megillető elállási joggal, annak gyakorlásával és az alóli kivételekkel kapcsolatban további információkat a PPG Piactér ÁSZF 6. pontja tartalmaz.

Címzett: [kérjük adja meg annak a PPG Trilak Márkaboltnak, illetve Stúdiónak a nevét és elérhetőségeit, amelyekben a termékeket vásárolta]:

 

 

 

 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

 

Fogyasztó(k) neve(i):

 

Fogyasztó(k) címe:

 

Fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt:

 

 

[PPG Trilak Piactér] Általános Szerződési Feltételek
Verzió: [0.2] Hatályos:
[2024. április 29-től]