Baumit FinishMax glett

0 ( 0 értékelés )
Átvehető

Felhasználásra kész, kiváló minőségű, kézi, gépi és hengerelhető glettanyag, beltéri felhasználásra, 1-5 mm-ig. Beltérben, ásványi alapfelületeken: cement, mész-cement, gipszes durva alapvakolatokon, monolit vasbeton oldalfalakon és mennyezeteken, előre gyártott betonelemek felületén.

  • Az ár üzlet választása után érhető el.
kg
  • EAN-kód: 5997430500154
  • Gyártó: Baumit

Termékleírás

Alapfelület

 

Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, kivirágzás, leválasztószer és laza részektől mentes. Nem lehet víztaszító! A szennyeződéseket és oldószer maradványokat el kell távolítani.

 

Alapfelület-előkészítés

 

A Baumit FinishMax felhordása előtt a felületből kiálló nagyobb egyenetlenségeket és a puha, laza részeket el kell távolítani. Az esetleges nyílásokat, lyukakat és nagyobb repedéseket arra megfelelő hézagtömítő anyaggal (pl. Baumit FinoFill, Baumit FinishMax) le kell
zárni. Friss vakolatok esetén feltétlenül be kell tartani azok várakozási idejét.

 

Felhordás

 

A Baumit FinishMax kézi felhordásra és gépi szórásra egyaránt alkalmas. Az anyagot egy rétegben vigyük fel, a rétegvastagság max
5mm. Az anyag teljes száradása után újabb rétegek felhordása lehetséges. Az anyagot géppel (szórással) vagy kézzel rozsdamentes
acélsimítóval vigyük fel.
Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm. Durva felületen nagyobb anyagszükséglettel számoljunk.
Száradási idő: hőmérséklettől, légnedvességtől és rétegvastagságtól függően kb. 2–8 óra.
Csak Graco T-Max és csigás glettszóró géppel lehet felhasználni, minimális düzni méret „61”-es.

 

Általános tudnivalók

 

Az anyag, az alapfelület és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és a kötés (és száradás) ideje alatt. A bedolgozást
az érvényben lévő szakmai szabályok, szabványok és műszaki előírások szerint kell végezni (lásd műszaki lap). Más termékkel ne
keverjük! A levegő magas páratartalma és az alacsony hőmérséklet jelentősen meghosszabbítják a kötési időt. A szemet, a bőrfelületet, valamint a bevonandó felületek környezetét megfelelően védeni kell. A szemmel való érintkezés esetén bő vízzel alaposan
öblítsük ki, és forduljunk orvoshoz.
A szerszámok tisztítása: rögtön használat után, vízzel. A kikeményedett anyagot a helyi és a hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.

 

Befejező réteg

 

Kiszáradás után festhető vagy tapétázható. Minden esetben a tapéta és festékgyártók műszaki leírását tartsuk szem előtt.

 

Biztonsági intézkedések:

 

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen. A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

 

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.

Mutass többet

Termékelőnyök

  • Kiváló kitöltő képességű
  • 5 mm-es rétegvastagságig
  • Géppel, kézzel és hengerrel is felhasználható

Technikai adatok

Alapadatok
Kiszerelés:
20 kg
Rétegvastagság:
1-5 mm
Alkalmazási adatok
Alkalmazási terület:
beltéri falfelületek
Felhordás módja:
hengerrel, rozsdamentes glettelő szerszámmal, szóróberendezéssel
Szerszámok tisztítása:
vízzel
Egyéb adatok
Tárolási mód:
Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 6 hónapig.
Mutass többet

Veszélyességi információk

EUH208: A keverék 1,2-Benzisothiasol-3(2H)-on és 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) reakcióelegyet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

 

Óvintézkedésekre vonatkozó mondat(ok):

P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 - Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.

P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Az országos előírásoknak megfelelően.

Betöltés