Baumit FinishSuperior glett

0 ( 0 értékelés )
Átvehető

Felhasználásra kész, különleges minőségű, extra finom felületű kézi, gépi és hengerelhető glettanyag, beltéri felhasználásra, 0-2 mm-ig. Beltérben, ásványi alapfelületeken: cement, mész-cement, gipszes vakolatokon, gipszkarton szerkezetek teljes felületére utolsó Q4-es minőségben; falon és mennyezeten.

  • Az ár üzlet választása után érhető el.
kg
  • EAN-kód: 5997430500161
  • Gyártó: Baumit

Termékleírás

Alkalmazás

 

Csak beltérben, cement, mész-cement és gipszes vakolatokra, gipszblokk falazóelemekre, gipszkarton szerkezetek teljes felületére (Q3-Q4), falon és mennyezeten, jó minőségű betonfelületek, előregyártott betonelemek és dörzsölt felületi kialakítású belső vakolatok felületén.

 

Alapfelület

 

Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, kivirágzás, leválasztószer és laza részektől mentes. Nem lehet víztaszító! A szenynyeződéseket és oldószer maradványokat el kell távolítani.

 

Alapfelület-előkészítés

 

A Baumit FinishSuperior felhordása előtt a felületből kiálló nagyobb egyenetlenségeket és a puha, laza részeket el kell távolítani. Az esetleges nyílásokat, lyukakat és nagyobb repedéseket arra megfelelő hézagtömítő anyaggal (pl. Baumit FinoFill, Baumit FinishMax) le kell zárni. Friss vakolatok esetén feltétlenül be kell tartani azok várakozási idejét.

 

Felhordás

 

A Baumit FinishSuperior kézi felhordásra és gépi szórásra egyaránt alkalmas. Az anyagot egy rétegben vigyük fel, maximális rétegvastagság 2mm. Az anyag teljes száradása után további rétegek felhordása lehetséges. Az anyagot géppel (szórással) vagy kézzel
rozsdamentes acélsimítóval vigyük fel.
Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm. Durva felületen nagyobb anyagszükséglettel számoljunk.
Száradási idő: hőmérséklettől, légnedvességtől és rétegvastagságtól függően kb. 2–8 óra.

 

Általános tudnivalók

 

Az anyag, az alapfelület és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és a kötés ideje alatt. A bedolgozást az érvényben
lévő szakmai szabályok, szabványok és műszaki előírások szerint kell végezni (lásd műszaki lap). Más termékkel ne keverjük! A levegő
magas páratartalma és az alacsony hőmérséklet jelentősen meghosszabbítják a kötési időt. A szemet, a bőrfelületet, valamint a bevonandó felületek környezetét megfelelően védeni kell. A szemmel való érintkezés esetén bő vízzel alaposan öblítsük ki, és forduljunk
orvoshoz.


A szerszámok tisztítása: rögtön használat után, vízzel. A kikeményedett anyagot a helyi és a hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.


Befejező réteg


Kiszáradás után festhető vagy tapétázható. Minden esetben a tapéta és festékgyártók műszaki leírását tartsuk szem előtt.

Biztonsági intézkedések


Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait. A szemet és a bőrt, valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen. A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

 

 

 

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékek tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.

Mutass többet

Termékelőnyök

  • Minőségi sima felület
  • Könnyű csiszolhatóság
  • Extra finom szemcseszerkezet

Technikai adatok

Alapadatok
Kiszerelés:
20 kg
Rétegvastagság:
0-2 mm
Alkalmazási adatok
Alkalmazási terület:
beltéri falfelületek
Felhordás módja:
hengerrel, rozsdamentes glettelő szerszámmal, szóróberendezéssel
Szerszámok tisztítása:
vízzel
Egyéb adatok
Tárolási mód:
Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 12 hónapig, PE-zsák esetében 6 hónapig.
Mutass többet

Veszélyességi információk

EUH208: A keverék 1,2-Benzisothiasol-3(2H)-on és 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) reakcióelegyet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

 

 

Óvintézkedésekre vonatkozó mondat(ok):

P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 - Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.

P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Az országos előírásoknak megfelelően.

Betöltés