Baumit FinoBello glett

0 ( 0 értékelés )
Átvehető

Beltéri fehér univerzális kézi gipszes glettanyag 0–10 mm-es vastagságban. Optimális választás mész-cement, cement- és gipszes vakolatokra, betonfelületekre, gipszkartonszerkezetek hézagkitöltésére (üvegszövet hézagerősítő szalaggal) és teljes felületére.

 • Az ár üzlet választása után érhető el.
kg
 • EAN-kód: 5945752001668
 • Gyártó: Baumit

Termékleírás

Alkalmazás

 

A Baumit Fino Bello alkalmazható mész/-cement, cement és gipszes vakolatokra, betonfelületekre, gipszkarton szerkezetek hézagkitöltésére (üvegszövet hézagerősítő csíkkal) és teljes felületére, gipsz blokk falazóelemek fugázására és felületképzésére.

 

Alapfelület-előkészítés

 

Az alapfelület vizsgálatát a mindenkor érvényes szabványok szerint kell elvégezni. Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, kivirágzás és laza részektől mentes. A laza részeket, festékrétegeket, olaj-, zsír- és egyéb szennyeződéseket távolítsuk el a felületről. A repedéseket ék alakúra szélesítsük ki.

Alkalmas:

 • betonfelületekre
 • nem zsugorodó mész-cement és cement vakolatokra
 • gipszkarton lapokra
 • diszperziós festékekre

Felhordás    

                    

Kevésbé vagy nem nedvszívó alapfelületek esetén alapozzunk Baumit Betonkontakt-tal. Az elektromos és gépészeti szerelvények nyílásait a vakolás megkezdése előtt le kell takarni. Korrózióveszélyes fémrészeket tartós védelemmel kell ellátni (pl. rozsdagátló festés).

Nem alkalmazható:

 • fára
 • faforgácslapokra
 • fémre
 •  műanyag-, olajos-, enyves-, agyag-, meszelt felületekre

 

Keverés és feldolgozás:

 

A Baumit Fino Bello-t a szükséges mennyiségű vízhez szórjuk (12,5l/ 20 kg-os zsák, 3,25 l/ 5 kg-os zsák) 3-5 percig hagyjuk az anyagot ázni, majd csomómentesre keverjük. Keverés után már ne adjunk száraz anyagot a masszához (csomósodás veszélye). Célszerű keverőgéppel keverni. Néhány esetben indokolt a kétrétegű felvitel nagyobb vastagságok, vagy nagyobb repedések esetén. A második réteget az alig meghúzott első rétegre visszük fel, vagyis „nedves a nedvesre”. Ezzel biztosíthatjuk, hogy a két réteg egymáshoz kössön.


Vakolt és beton felületeken az alap minőségétől függően 1 vagy 2 rétegben hordjuk fel, az esetleges nagyobb hibákat előre javítsuk ki. A Baumit Fino Bello-t rozsdamentes gletvassal húzzuk fel, és az első munkamenetben jól fedve gletteljünk (0-10 mm-es rétegvastagságban). Szilárdulás után (kb. 12 óra) lágyabb konzisztenciájú anyaggal újra átgletteljük. A bekevert anyag kb. 70-90 percig felhasználható. Száradás után a tökéletesen sima felület érdekében a felületet csiszoljuk át, majd portalanítás után a felület festhető.

 

A Baumit FinoBello burkolatok alá nem alkalmas!


Felújításkor, vakolatok kitöltésénél a felhordott anyag minimális vastagsága 1 mm legyen, mivel a hézagoló 0 mm-re húzása az anyagból hirtelen nedvesség elvonással jár és az anyag túl gyorsan köt és kiég, ami a későbbiekben a gipszanyag lepattogzását eredményezi. Gipszkarton hézagainak kitöltésére csak hézagerősítő csíkkal alkalmas.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékek tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.

Mutass többet

Termékelőnyök

 • A betonfelületre közvetlenül felhordható
 • Gipszkarton vakolására és hézagkitöltésére
 • Alkalmas mész-cement, cement és gipsz vakolatokhoz

Technikai adatok

Alapadatok
Kiszerelés:
20 kg
Rétegvastagság:
0 - 10 mm
Alkalmazási adatok
Alkalmazási terület:
beltéri falfelületek
Felhordás módja:
rozsdamentes glettelő szerszámmal
Szerszámok tisztítása:
vízzel
Egyéb adatok
Tárolási mód:
Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 12 hónapig.
Mutass többet

Veszélyességi információk

Veszély!

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

 

 

Óvintézkedésekre vonatkozó mondat(ok):

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 Kerülje a por belélegzését.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Az országos előírásoknak megfelelően.

Betöltés