Baumit Nivello Quattro aljzatkiegyenlítő

0 ( 0 értékelés )
Átvehető

Gyorsan kötő beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Emelt szilárdságú (C20), pont-terhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi) alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható 3 mm-es rétegvastagságig 24 óra elteltével. Minden további 1 mm-es rétegvastagság esetén további 24 óra száradási idő szükséges.

  • Az ár üzlet választása után érhető el.
db
  • EAN-kód: 5997430562046
  • Gyártó: Baumit

Termékleírás

Alkalmazás

 

Cement-, magnezit-, gipsz-, és gyorskötésű cement esztrichek felületének kiegyenlítésére és sík felületek kialakítására 1-20 mm-es vastagságban, régi és új épületek padlóburkolása előtt (csempék, padlólapok, úsztatott parketta, kerámia, padlószőnyeg és beltéri rugalmas padlóburkolat).

 

Alapfelület

 

Az alapfelület legyen tiszta, egyenletesen száraz, szilárd, teherbíró, fagytól, portól, laza részektől, zsaluleválasztó olajtól mentes.
Minden tapadást gátló anyagot távolítsunk el csiszolással, fűrészeléssel vagy homokfúvással. A maradék nedvességtartalom feleljen meg a normatívákban leírtaknak ill. a mindenkori műszaki előírásoknak.
A Baumit Nivello Quattro alkalmazható minden az építőiparban járatos ásványi alapfelületen, pl. cement-, és gipszesztrich. A Baumit Nivello Quattro nem alkalmazható műanyag és fém felületeken. Tágulási-, dilatációs-, és falcsatlakozási fugákat töltsük ki. Az anyag befolyását ezekbe a fugákba akadályozzuk meg.

 

Alapfelület-előkészítés 

 

Nedvszívó alapfelületeket Baumit Grund alapozóval ill. nem nedvszívó alapfelületeket Baumit SuperPrimer alapozóval alapozzuk.
 

Felhordás Keverés:


A Baumit Nivello Quattro-t hideg, tiszta vízhez öntjük, majd lassú járású keverővel (max. 600 min-1) átkeverjük, amíg egy csomó-
mentes, homogén masszát nem kapunk (keverési idő kb. 2-3 perc). A feldolgozhatósági idő 20°C-on kb. 30 perc, ettől alacsonyabb
hőmérsékleten hosszabb, magasabb hőmérsékleten rövidebb. A már bekevert anyagot semmilyen esetben sem szabad vízzel visszahígítani. Ne adjunk a termékhez egyéb adalékszert (pl. fagyásgátló, kötésgyorsító).
 

Keverési arány:
6,0 l víz / 25 kg zsák
 

Alkalmazás


A frissen bekevert anyagot öntsük az aljzatra és simító spatulával vagy rozsdamentes simítóval egyenletesen a kívánt szintig eloszlatjuk. Ezt követően a Baumit Nivello Quattro-t tüskés hengerrel buborékmentesítjük. A massza magától síkra terül. A Baumit Nivello Quattro géppel is feldolgozható (folyamatos keverésű csiga).
 

Utókezelés


A friss aljzatkiegyenlítőt megfelelő intézkedésekkel védeni kell a huzattól, közvetlen napsugárzástól és hőhatástól
 

 

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékek tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.

 

Mutass többet

Termékelőnyök

  • Gyorskötő
  • Emelt szilárdság (C20)
  • Padlófűtésre alkalmas

Technikai adatok

Alapadatok
Kiszerelés:
20 kg
Rétegvastagság:
1 - 20 mm
Alkalmazási adatok
Alkalmazási terület:
régi és új beltéri felületek
Felhordás módja:
kenőkéssel vagy spatulyával
Szerszámok tisztítása:
vízzel
Egyéb adatok
Tárolási mód:
Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 9 hónapig
Mutass többet

Veszélyességi információk

Veszély!

 


H315 – Bőrirritáló hatású.
H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 – Légúti irritációt okozhat.


Óvintézkedésekre vonatkozó mondat(ok):
P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 – Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.
P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem használata kötelező.
P302 + P352 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/szappannal.
P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként
elhelyezni
 

Betöltés